Indkaldelse til

Ordinær

Generalforsamling

I Middelfart Tennisklub

Søndag d. 17-3-2024 KL. 10.00

I klubhuset på Kongebrovej, Middelfart.

 

Dagsorden :

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning for det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
  4. Budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. ( Klaus Bendsen og Poul-Erik Andersen ( Polle )   Klaus ønsker ikke genvalg.
  7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
  9. Eventuelt.

 

Forslag der ønskes behandlet, må være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

 

Regnskab 2023, samt evt. indkomne forslag, kan ses på klubbens hjemmeside ( middelfart-tennisklub.dk ) 1 uge før generalforsamlingen.

 

Vel mødt !                                                                           BestyrelsenKort skriv om GF Fyn til klubben_MT.pdf


Her er planen for klubmesterskaberne i singlerækkerne

Klubmesterskab 2023 Spilleplan A og B.docx
TIRSDAGSTENNIS. 2023docx.docx

NYHED.docx

Støt Middelfart Tennisklub, hver gang du tanker

 


 Vi har indgået en sponsoraftale med OK, så du kan støtte Middelfart Tennisklub, hver gang du tanker. Og vigtigst af alt, det koster dig ikke ekstra at støtte vores klub – OK betaler hele beløbet.

 

Du støtter vores klub med 5 øre/liter – uanset om du bestiller et OK Kort eller betaler med OK-appen. Når nye kunder har tanket 500 liter indenfor et år, får vores klub en ekstra bonus på 200 kr.  

 

Bestil et OK Kort på www.ok.dk/lokalsporten. Hvis du vælger at tanke med OK-appen, så finder du den i App Store eller Google Play.

 

            

           

 


            


            
         
      
            
 
            

            

            
 
            
                      
 

Sponsorer

                                     
           
 
 

 

 
 


  
            
            

 
 

  
            

             


Untitled Document